Regulamin pobytu

Obowiązuje na terenie całego "Starego Piernika"

Regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.:

1. Gość "Starego Piernika" zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Należność za pobyt zostaje pobrana w dniu przyjazdu.
3. Za dzieci do lat 13 pobierana pobierana jest kaukcja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych szkód/zniszczeń wyrządzonych przez dzieci. Niewykorzystana część kaucji podlega zwrotowi w dniu wyjazdu.
4. Obowiązuje opłata miejscowa zgodnie ze stawką ustaloną przez Urząd Gminy Kołobrzeg.
5. Pokój w "Starym Pierniku" wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 następnego dnia. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości wydania pokoju Gościom przed godziną 15:00.
6. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazywany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże "Starego Piernika". "Stary Piernik" uwzględnia życzenie przedłużenia terminu w miarę posiadanych możliwości.
8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10:00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 8:00 do 22:00.
11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa "Starego Piernika" po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w Recepcji.
12. W "Starym Pierniku" obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.
13. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług "Starego Piernika" mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
14. Gość "Starego Piernika" ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia iurządzeń, powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób. Odpowiedzialność ta dotyczy także szkód i zniszczeń wyrządzonych przez dzieci na "Sali zabaw".
15. Osobom rażąco naruszającym zasady panujące w obiekcie i nie stosującym się do związanych ze swoim niestosownym zachowaniem uwag właściciela obiektu zostanie wypowiedziany wynajem pokoju w trybie NATYCHMIASTOWYM. W takim przypadku Gościowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.
16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, czajników bezprzewodowych, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia "Starego Piernika". Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
17. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 900 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
18. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że jego drzwi są zamknięte na klucz.
19. Przy wychodzeniu z pomieszczeń mieszkalnych należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz zamknąć okna lub zostawić je w pozycji uchylnej.
20. Prosimy nie zostawiać dzieci bez nadzoru, szczególną ostrożność prosimy zachować na placu zabaw, schodach, sali zabaw, parkingu itp.
21. Obowiązuje zakaz przechodzenia przez siatkę ogrodzeniową.
22. Uprasza się Gości o nie smażenie ryb w kuchni.
23. Zakaz samodzielnego przestawiania mebli w pokojach. W razie takiej potrzeby prosimy uprzednio poinformować pracownika Recepcji.
24. W ramach zarezerwowania pobytu wczasowego, Gość zobowiązany jest do uiszczenia zadatku, którego wartość wynosi 30 % wartości całego pobytu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie jest zwracany. Zadatek należy wpłacić na konto obiektu w terminie 7 dni od dnia rezerwacji pobytu. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
25. "Stary Piernik" nie zwraca kosztów za niewykorzystany pobyt w przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa z obiektu.
26. Miejsce (nie zadaszone) na rowery znajduje się w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku. Zakaz wprowadzania rowerów do budynku bez względu na pogodę.
27. Za zgubienie klucza do pokoju gość zostanie obciążony kwotą 20 zł, parawanu - 140 zł, koca plażowego - 40 zł.
28. Na terenie "Starego Piernika" obowiązuje kategoryczny zakaz trzymania zwierząt uznawanych powszechnie za jadowite.
29. Na terenie "Starego Piernika" obowiązuje całkowity zakaz wyprowadzania zwierząt w celu załatwienia ich potrzeb fizjologicznych. Zwierzęta mogą być wyprowadzone wyłącznie na sąsiadujący teren niezabudowany. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do każdorazowego posprzątania po swoim pupilu.
30. Goście przebywający na terenie "Starego Piernika" ze zwierzętami są zobowiązani do każdorazowego wyprowadzania zwierząt na smyczy i w kagańcu.
31. Zwierzęta na terenie "Starego Piernika" powinny zawsze przebywać pod opieką ich właścicieli.
32. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta pełną odpowiedzialność finansową ponoszą ich właściciele.
33. Na "Sali zabaw" obowiązuje kategoryczny ZAKAZ gry/zabawy bilami i kijami bilardowymi, korzystania ze stołów bilardowych w jakiejkolwiek formie oraz gry w darta (rzutki) elektroniczne przez dzieci do lat 12. Dla dzieci do lat 12 w strefie zabaw znajduje mini stół bilardowy oraz magnetyczna tarcza dart, z której w/w dzieci mogą korzystać.
34. Dla dzieci do lat 12 dozwolona jest gra w cymbergaja oraz Ping-pong'a w obecności opiekuna.
35. Po każdorazowo skończonej zabawie dziecko/opiekun ma OBOWIĄZEK posprzątania zabawek i odłożenia używanych rzeczy na swoje miejsce aby inni Goście obiektu mogli bez przeszkód korzystać z wyposażenia obiektu. W przypadku niestosowania się tego punktu z kaucji Gościa zostanie odliczona kwota 20 zł za sprzątanie.
36. Płyty z grami na xBox wydawane są w recepcji osobom dokonującym rezerwacji pobytu i na ich odpowiedzialność. Po skończonej grze należy niezwłocznie zwrócić płytę z grą na recepcję. W przypadku zniszczenia/zgubienia płyty zostanie pobrana kwota odpowiadająca cenie płyty z grą.